SLUŽBY VeRaSTONE
V POHŘEBNICTVÍ

V případě, že v životě nastane okamžik, kdy musíme řešit záležitosti s odchodem někoho blízkého, většina klientů přesně nemá představu, jak postupovat.
Proto se naše firma nezabývá pouze výrobou a dodáním pomníku, ale poskytuje i veškeré služby s tím spojené.


Jedná se například o:

 • uložení urny do stávajícího pomníku (demontáž + montáž) z důvodu pohřbení
 • obnova stávajících nápisů, zhotovení nových nápisů (ručně i strojově)
 • opravy, rovnání, renovace pomníků apod.
 • výroba, dodání a montáž nových pomníků vč. technické dokumentace
 • vyřízení povolení na správě hřbitova včetně zaevidování urny
 • osobní konzultace přímo na hrobovém místě nebo na naší vzorkové prodejně

POSTUP REALIZACE

OPRAVA / ÚPRAVA
STÁVAJÍCÍHO POMNÍKU

 • Technik VeRaSTONE se sejde se zákazníkem přímo u hrobu, aby se se zákazníkem domluvil na případných úpravách (rovnání pomníku, čištění, broušení, výměna některých částí, obnova nápisu, přípis, apod.). Na základě toho dojde k dílčí kalkulaci jednotlivých úkonů, aby se zákazník mohl lépe rozhodovat o rozsahu opravy.
 • Po objednání vybraných úprav je zákazník informován o termínu realizace a domluví se se zástupcem firmy VeRaSTONE na předání zakázky a event. uložení urny (uložení urny již probíhá bez přítomnosti montážní čety - pouze se zaměstnancem firmy VeRaSTONE, k tomu určeným).


ULOŽENÍ URNY
DO STÁVAJÍCÍHO HROBU


 • Uložení urny do stávajícího pomníku provádí vždy pouze zástupce firmy VeRaSTONE k tomu pověřený a vyškolený.
 • Tento zaměstnanec, těsně před domluveným termínem uložení urny, hrob připraví (Očistí pomník, odkryje urnovou část, event. vyčistí urnovou schránku).
 • Pozůstalí tak nejsou obtěžování technickou stránkou tohoto úkonu.

REALIZACE NOVÉHO
POMNÍK / HROBU


 • Technik VeRaSTONE se sejde se zákazníkem na vzorkové prodejně nebo přímo u hrobového místa, kde dojde k zaměření pro vytvoření kompletní technické dokumentace a cenové nabídky. 
 • Na vzorkové prodejně nebo přímo na místě, si zákazník vybere druh kamene, ze kterého si přeje zakázku zhotovit.
 • Cca 2 - 3 týdny od objednání bude zákazník informován, že dojde k montáži pomníku.
 • Po zhotovení pomníku je zákazník znovu kontaktován, aby se mohl domluvit na předání zakázky a event. uložení urny. (Uložení urny již probíhá bez přítomnosti montážní čety - pouze se zaměstnancem firmy VeRaSTONE, k tomu určeným).

Součástí každé zakázky je vždy:

 • kompletní vyhotovení technické dokumentace a detailní cenové nabídky
 • vyjednání povolení obecního (městského) úřadu k provádění kamenických prací na daném hřbitově
 • prodloužená záruka
 • případná ekologická likvidace starých kamenných nebo betonových prvků
   V případě jakéhokoliv dotazu a sjednání nezávislé schůzky se na nás prosím neváhejte kdykoli obrátit nebo nás můžete navštívit ve vzorkové prodejně (Kamenictví VeRaSTONE, Hořická 50/20 (naproti bývalé tržnici), Hradec Králové.